Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Sand Golf Club 

Ulf Johansson, ordf.
Cecilia Skirhammar
Oscar Länsberg
Ove Nilsson
Johan Persson
Ulrica Carlsson

 

Kontakta oss på styrelsen@sandgolfclub.se