Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Sand Golf Club 2022

Ulf Johansson, ordf.
Anna Stålenbring
Oscar Länsberg
Per Kjörling
Ove Nilsson
Johan Persson
Ulrica Carlsson

 

Kontakta oss på styrelsen@sandgolfclub.se